Collaboration with
Bedouin community

חברת מרום אנרגיה משתפת פעולה עם משפחות מהחברה הבדואית אשר הסדירו את הבעלות בקרקע שברשותם במסגרת הסכמי פשרה מול הרשות לפיתוח הבדואים בנגב. שיתוף פעולה זה הוא יחיד במינו ומאפשר לבעלי הקרקע לנצל את הקרקעות שבבעלותם ליצירת מקור הכנסה איכותי ומכובד לאורך זמן. מרום אנרגיה פועלת לקידום הזדמנויות תעסוקה ושילוב החברה הבדואית בכלכלה הישראלית.

ניהול הליכי התכנון והבניה לצורך הקמה של פרוייקטי אנרגיה מתחדשת אורכים זמן רב ודורשים מקצועיות ונחישות. אנו גאים בצליחת האתגרים הרבים שבדרך ובאמון שנוצר בין מרום אנרגיה לבעלי הקרקעות. זהו פרי של עבודת צוות ארוכת שנים בהובלת ראיד אבו אל-קיען, תושב הנגב אשר מנהל את פעילות החברה במרחב הדרומי ויוצר גשר חוצה תרבויות.

 

פרוייקטים:

משפחת ע'נאמי
סטטוס: בבנייה
הספק: 13MW

אבו פריג'ת
סטטוס: מוכן לבנייה
הספק: 5MW

אבו קרינת
סטטוס:שלבי פיתוח אחרונים (שדה חום)
הספק: 22MW

אבו כף
סטטוס:שלבי פיתוח אחרונים (שדה חום)
הספק: 7MW