Wind Energy

מרום אנרגיה עוסקת בפיתוח פרויקטים בקני מידה בינוניים עד גדולים במספר אזורים במרוקו. כיום, בבעלותנו 785 מגה-וואט של פרויקטי רוח בשלבי פיתוח ראשוניים ומתקדמים.